ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ

Πρόκειται για την πιο συνηθισμένη κατασκευαστική εργασία και είναι μία διαδικασία στην οποία ειδικευόμαστε. Τι περιλαμβάνει ακριβώς;
Ο τρόπος που δουλεύουμε στην NIKOLIS RENOVATIONS μπορεί να εξηγηθεί σε τρία βήματα.

ΒΗΜΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ 1

Ανάληψη & Συμβουλευτική Έργου Η Μελέτη Εσωτερικού Χώρου, είναι το πιο σημαντικό στάδιο οποιασδήποτε ανακαίνισης. Το πρώτο βήμα είναι η Συμβουλευτική Έργου & η Ανάθεση από τον πελάτη. Στο στάδιο αυτό συζητάμε με τον πελάτη για να καταλάβουμε ποιο είναι το όραμά του για την ανακαίνιση που θα πραγματοποιηθεί. Έτσι μπορούμε να ορίσουμε έναν κατά προσέγγιση προϋπολογισμό αλλά και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της κατασκευής. Είναι με απλά λόγια το «πράσινο φως» που δίνει ο πελάτης στην εταιρεία και η πρώτη φάση της μελέτης.

ΒΗΜΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ 2

Σχεδιασμός Τώρα ακολουθούμε το πλάνο της πρώτης φάσης και περνάμε στον αναλυτικό σχεδιασμό του έργου, σύμφωνα με τον οικονομικό προϋπολογισμό και το χρονοδιάγραμμα. Στο τέλος της περιόδου αυτής, που η διάρκειά της εξαρτάται από την συμφωνία που έχει γίνει και την έκταση της ανακαίνισης, γίνεται αναλυτική παρουσίαση στον πελάτη και επικαιροποιείται το αρχικό αυτό πλάνο.

ΒΗΜΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ 3

Εκτέλεση & Ολοκλήρωση Έργου Στην τελευταία αυτή φάση, παραγγέλνονται τα υλικά, οργανώνεται η ομάδα εργασίας και ξεκινάει το έργο. Όλα αυτά βέβαια, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο πλάνο που ο πελάτης ενέκρινε στην προηγούμενη φάση. Τέλος, ολοκληρώνεται το έργο και με χαρά παραδίδεται στον εντολέα. Είναι ίσως η καλύτερη φάση μιας ανακαίνισης, να βλέπουμε την ικανοποίηση στα μάτια των πελατών μας. Είναι η πιο μεγάλη επιβράβευση μίας ευχάριστης αλλά κοπιαστικής διαδικασίας.